استفاده پوشال در بستر مرغداری

وظیفه اول بستر مرغداری جذب رطوبت موجود در فضولات جوجه­ها است،  پرندگان مدفوع و ادرار را به صورت یک­جا و مخلوط دفع می­کنند در نتیجه فضولات پرندگان دارای رطوبت بالایی است. یک بستر خوب در کنار تهویه مناسب باید بتواند رطوبت حاصل از فضولات پرندگان را تعدیل کند.

وظیفه اول بستر مرغداری جذب رطوبت موجود در فضولات جوجه­ها است،  طیور سرگین و پیشاب را به صورت یک­جا و آمیخته دفع می­کنند برآیند اینکه فضولات طیور دارای رطوبت فوقانی است. یک بستر خوب در ساحل تهویه مناسب باید بتواند نم حاصل از فضولات پرندگان را تعدیل کند.

کارایی بستر در مرغداری چیست؟

 آیا به کارگیری بستر مرغداری برای مزارع زارع ایمن می باشد؟ چه مقدار بستر برای هر متر مربع سالن باید خریداری کنیم ؟

•        وظایف یک بستر خوب در مکان مرغداری چیست ؟

•        یک بستر خوب چه ویژگی هایی دارد؟

•        چه مقدار بستر برای مرغداری تهیه نماییم ؟ در پسین دوره به ازای هر مرغ چند گرم کود تولید می شود؟

•        بستر مرغداری در پایان دوره شامل چه موادی است ؟ آیا استفاده از بستر مرغداری برای مزارع زارع ایمن می باشد؟

در طریق بستر پوشالی ( Litter floor ) ، جوجه­ها از موعد جوجه ریزی در سالن لغایت رسیدن به وزن قتل عام در کف سالن نگهداری و تربیت داده می­شوند. موادی که در این شیوه بهره‌گیری می­شود عمدتا تراشه چوب است. هرچند که در بعضی از مناطق از کاه و یا علف خشک نیز کاربرد می­شود.

 بستر خوب و مناسب سه کارایی اصلی را در مرغداری بر عهده دارد :

وظیفه اول بستر مرغداری جذب رطوبت موجود در فضولات جوجه­ها است،  پرندگان مدفوع و ادرار را به صورت یک­جا و مخلوط دفع می­کنند برآیند اینکه فضولات پرندگان دارای رطوبت بالایی است. یک بستر خوب در ساحل تهویه پسندیده باید بتواند نم برآمده از فضولات پرندگان را تعدیل کند.

وظیفه دوم بستر مرغداری بازدارندگی از وارد شدن ضربه به کف پای جوجه­ها است. این وظیفه به ویزه در روزهای نخست تربیت بسیار مهم است چرا که جوجه­ها در روزهای نخست بسیار بازیگوش بوده و تمایل به دویدن زیاد دارند. در نتیجه ایجاد یک بستر پسندیده برای کف پای جوجه­ها زیاد مهم است.

وظیفه سوم بستر مرغداری  ایجاد یک عایق حرارتی است. جوجه­ها در روزهای آغاز پرورش نمی­توانند به خوبی دمای تن خود را تنظیم کنند و در نتیجه به دگرگونی ها دمایی بسیار حساس هستند. برخورد جوجه­ها با کف سرد سالن میتواند مقوله ساز بسیاری از بیماری­ها شود. دشواری ها کلیوی، سرگین چسبناک و یا گاز­دار و بیماری­های تنفسی می­تواند از نتایج کافی نبودن بستر و یا تماس جوجه­ها با کف سرد سالن باشد.

مشخصات یک بستر خوب

یک بستر خوب باید بتواند هر سه وظیفه فوق را به احسان انجام بدهد برای این کار باید خصوصیات ذیل در یک بستر وجود داشته باشد :

۱) بستر مرغداری باید سبک، نرم و قابل فشرده شدن باشد.

۲) بستر مرغداری باید بتواند به احسان نم را جذب کرده و به سرعت نیز خشک شود.

۳) بها خرید بستر مرغداری باید صرفه اقتصادی داشته باشد و بتوان سپس آن را به عنوان کود مرغی به باغداران و زارعین فروخت.

۴) تمیزی و تندرست بودن بستر مرغداری نیز بسیار مهم است. باید بستر را از جایی خریداری کرد که در گوشه ها-کناره ها آن مرغ و خروس خانگی حفاظت نمی­شود. در ضمن بستری که برای مرغداری استفاده می­شود باید کپک زده نباشد و بر روی آن علف کش و یا دیگر سموم زارع کاربرد نشده باشد.

۵) اندازه و حجم ذرات بستر مرغداری نباید خیلی درشت و خیلی ریز باشد به طوری که قطر ذرات پوشال باید طوری باشد که از الکی با حفره ۰٫۶ سانتی متری عبور ننماید.

۶) بستر باید از موادی جاسازی شود که مایه گرد و غبار در مکان مرغداری نشود. به عنوان مثال استفاده از کلش به جای تراشه چوب می­تواند مایه افزایش میزان گرد و غبار شود. یکتا و غبار نیز میتواند زمینه ساز بیماری­های تنفسی در طیور شود.

 مقدار بستر مرغداری برای مکان مرغداری

باید به اندازه ای بستر خریداری شود که قطر بستر در تابستان در حدود ۳ لغایت ۵ سانتی­متر و در زمستان ۵ الی ۸ سانتی­متر شود. پس در چهره استفاده از تراشه چوب به ازای هر متر چهارگوش ۳ تا ۵ کیلوگرم و در صورت به کارگیری کاه ۲٫۵ لغایت ۴ کیلوگرم برای هر مترمربع کافی خواهد بود. از جانب سایر می­دانیم که در واپسین،انجام دوره پرورشی بستر ریخته شده در در کف سالن باید جمع­آوری شود. زیرا در درازا دوره تربیت هر مرغ گوشتی و تخمگذار یومیه بین ۹۰ الی ۱۸۰ گرم کود فرآوری می کند. مقدار کود تولیدی بدست هر پرنده تحت تاثیر سن ، نژاد ، ترکیب جیره ، مقدار سرگین تولید شده توسط پرنده و نم موجود در بستر دارد.

بستر مرغداری در واپسین،انجام دوره حاوی چه موادی است؟ آیا به کارگیری بستر مرغداری برای مزارع کشاورز ایمن میباشد؟

پس از سپریدن دوره پرورش، بستر مرغداری باید از سالن بیرون شود. این بستر در بر گیرنده تراشه چوب (پوشال)، فضولات مرغ، پر ، دان ریخته شده و احتمالا دیگر مواد و گاها بعضی از حشرات خواهد بود. سالانه ۱۴ میلیون تن بستر مرغداری در کشور آمریکا فرآوری می­شود که بخش زیادی از آن به عنوان کود در مزارع کاربرد می­شود. به علت جیره دیتا شده به مرغ­ها ، بستر مرغداری حائز مقدار زیادی نیتروژن یا ازت است. با این وجود بستر مرغداری­ها در بر گیرنده عوامل بیمارری­زا برای انسان هستند به طوری که محصولات بازپسین زراعی که به آنها کود مرغی داده شده است می­تواند به سالمونلا، کمپایلوباکتر ججونی و لیستریا مونوسیتوژنز آلوده باشد. فلذا کمپوست کردن کودهای مرغی برای کنترل عوامل مرض زای انسانی پیش از کاربرد در مزراع پیشنهاد می­شود. با این هستی بعضی از پژوهش­ها نشان می­دهد که تعدادی از عوامل بیماری­زای انسانی می­توانند به مراحل پایانی کمپوست­سازی نیز پایداری اثر بدهند. با این هستی نگرانی بعدی در استفاده از کمپوست­های مرغی، رشد مجدد عوامل بیماری­زا در این کودهای ارگانیک است.

بستر ممکن است از پوشال چوب، اشکال کاغذ یا کاه شعور شده باشد. از مصرف تراشه چوب سفت که حائز تانن زیادی است و در ضمن تراشه چوب‌ریز و خاک اره‌ای که اگر بوسیله جوجه خورده شود باعث سوراخ شدن چینه­دان و سنگدال می‌شود پرهیز کنید. به‌منظور پیشگیری از بروز مرض آسپرژیلوز، از مصرف بستر پوسیده و کپک زده امتناع نمائید. بهترین بستر تربیت مرغ، تراشه چوب سفید با کیفیت خوب است. 

بستر با کیفیت خوب شامل 35-30 درصد رطوبت می‌باشد. ارتفاع بستر پنج الی هفت سانتی­متر توصیه میشود . هیچگاه بستر قدیمی را مجدداً استفاده نکنید.